WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 05-okt-21 Speelweek 3 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Neele-VAT Logistics – De Graaf Assurantien Jonika 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG - ADRZ Bestuur 2H 4 1D Restaur. Valkenisse – 't Ken net 1 Kraamzorg Post 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg – Bowling DeKruitmolen Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Fysio For You - Jonika De Graaf Assurantien 1H 2 - 3 2H CZ - Tummers Koperarm 2H 4 1D Kraamzorg Post - The Athlete’s Foot 't Ken net 1 1D 5 - 6 2D Camp.sh Clarijs/SVS – VV Jong Ambon Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H Young Munter - VNLS Bestuur 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen - Koperarm Tummers 2H 4 2D Kookbrd Krommenhoeke – Mysti Munter Camp.sh Clarijs/SVS 2D 5 - 6 2H Mellow Munter – Munter Error naar 21 Dec 21.20 1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 12-okt-21 Speelweek 4 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Young Munter - Jonika naar 9 nov 21.20 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDG/VSG - Munter Error Bestuur 2H 4 1D ’t Ken Net 1 - The Athlete’s Foot Vlijtig Liesja 1D 5 - 6 2D – 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H VNLS - Neele-VAT Logistics Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H CZ – Koperarm Munter Error 2H 4 1D V.N.L.S. - Vlijtig Liesje The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke - ’t Ken Net 2 Bestuur 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H - 1H 2 - 3 2H ADRZ - Bowling d Kruitmolen Koperarm 2H 4 1H Fysio For You - Thuismakelaars Neele-VAT Logistics 1H 5 - 6 2H Mellow Munter - Tummers CZ 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 19-okt-21 Speelweek 5 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Neele-VAT Logistics - Thuismakelaars Fysio For You 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen – Tummers Bestuur 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - Kraamzorg Post V.N.L.S. 1D 5 - 6 2D Mysti Munter - VV Jong Ambon Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Fysio For Yoy - VNLS Neele-VAT Logistics 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - ADRZ Bowling d Kruitmolen 2H 4 1D V.N.L.S. – The Athlete’s Foot Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg - Camp.sh Clarijs/SVS VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H - 1H 2 - 3 2H CZ – Munter Error ADRZ 2H 4 1H Young Munter - De Graaf Assurantiën Bestuur 1H 5 - 6 2H Hypotheker MDG/VSG – Koperarm Mellow Munter 2H ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING