WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 25-jan-22 Speelweek 10 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Thuismakelaars - VNLS Young Munter 1H 2 - 3 2H CZ - Mellow Munter Bestuur 2H 4 1D The Athlete’s Foot - Kraamzorg Post Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D 't Ken Net 2 – Kookbrd Krommenhoeke Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Neele-VAT Logistics - Young Munter Jonika 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen - Hypotheker MDB/VSG Munter Error 2H 4 1D 't Ken net 1 - Restaur. Valkenisse The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Camp.sh Clarijs/SVS - Jong Ambon 't Ken net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H De Graaf Assurantiën - Jonika Neele-VAT Logistics 1H 2 - 3 2H Tummers - ADRZ Bowling d Kruitmolen 2H 4 2D – 2D 5 - 6 2H Koperarm – Munter Error Hypotheker MDB/VSG 2H ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING