WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 02-nov-21 Speelweek 6 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H - 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - CZ Hypotheker MDB/VSG 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - Vlijtig Liesje Naar 30 nov 21.20 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke – VV Jong Ambon 't Ken net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Young Munter - Thuismakelaars VNLS 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG - Tummers Mellow Munter 2H 4 1D V.N.L.S. – Kraamzorg Post The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - ’t Ken Net 2 VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H VNLS - De Graaf Assurantiën Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H ADRZ - Koperarm Tummers 2H 4 1D The Athlete’s Foot - 't Ken Net 1 V.N.L.S. 1D 5 - 6 2D Mysti Munter - Camp.sh Clarijs/SVS Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 09-nov-21 Speelweek 7 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Neele-VAT Logistics - Jonika De Graaf Assurantiën 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen - Munter Error Mellow Munter 2H 4 1D Kraamzorg Post – Restaur. Valkenisse ’t Ken Net 1 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - VV Jong Ambon Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Fysio For You - De Graaf Assurantiën Jonika 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - Koperarm Munter Error 2H 4 1D Vlijtig Liesje - ’t Ken Net 1 Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke - Camp.sh Clarijs/SVS Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H Young Munter - Jonika Bestuur 1H 2 - 3 2H CZ - ADRZ Koperarm 2H 4 1D The Athlete’s Foot – V.N.L.S. Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg - ’t Ken Net 2 Camp.sh Clarijs/SVS 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 16-nov-21 Speelweek 8 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H - 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG - CZ Munter Error 2H 4 1D V.N.L.S. - Restaur. Valkenisse Kraamzorg Post 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg – VV Jong Ambon Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Jonika - Thuismakelaars Neele-VAT Logistics 1H 2 - 3 2H Munter Error - Tummers Bowling d Kruitmolen 2H 4 1D ’t Ken Net 1 - Kraamzorg Post The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - Camp.sh Clarijs/SVS Mysti Munter 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H Fysio For You - Neele-VAT Logistics Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - Bowling d Kruitmolen Tummers 2H 4 1D - 1D 5 - 6 2D Mysti Munter - ’t Ken Net 2 Camp.sh Clarijs/SVS 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 23-NOV-21 Speelweek 9 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H VNLS – Jonika De Graaf Assurantiën 1H 2 - 3 2H ADRZ - Munter Error Bestuur 2H 4 1D Vlijtig Liesje - Restaur. Valkenisse V.N.L.S. 1D 5 - 6 2D Mysti Munter – Kookbrd Krommenhoeke VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Thuismakelaars - De Graaf Assurantiën VNLS 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen - CZ ADRZ 2H 4 1D Kraamzorg Post - V.N.L.S. Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D VV Jong Ambon - Camp.sh Clarijs/SVS Naar 25 Jan 20.15 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H Young Munter - Fysio For You Bestuur 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG – Mellow Munters Bowling d Kruitmolen 2H 4 1H - 1H 5 - 6 2H Tummers - Koperarm CZ 2H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 30-nov-21 Speelweek 10 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Thuismakelaars - VNLS Neele-VAT Logistics 1H 2 - 3 2H CZ - Mellow Munter Bestuur 2H 4 1D The Athlete’s Foot - Kraamzorg Post Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D 't Ken net 2 - Kookbrd Krommenhoeke Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Neele-VAT Logistics - Young Munter Jonika 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen - Hypotheker MDB/VSG Munter Error 2H 4 1D 't Ken net 1 - Restaur. Valkenisse The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - Sport Centre Souburg 't Ken net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H De Graaf Assurantiën - Jonika Young Munter 1H 2 - 3 2H Tummers - ADRZ Bowling d Kruitmolen 2H 4 1H Restaur. Valkenisse - Vlijtig Liesje Bestuur 1D 5 - 6 2H Koperarm – Munter Error Hypotheker MDB/VSG 2H ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING