-
WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 01-feb-22 Speelweek 17 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H De Graaf Assurantiën - VNLS Young Munter 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - CZ Bestuur 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - 't Ken net 1 Kraamzorg Post 1D 5 - 6 2D Camp.sh Clarijs/SVS - Bowling DeKruitmolen Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Young Munter - Thuismakelaars VNLS 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG - Tummers ADRZ 2H 4 1D Kraamzorg Post - The Athlete’s Foot Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D VV Jong Ambon - Sport Centre Souburg Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H - 1H 2 - 3 2H Koperarm - ADRZ Hypotheker MDB/VSG 2H 4 1H Jonika - Neele-VAT Logistics Bestuur 1H 5 - 6 2H Munter Error - Bowling d Kruitmolen Tummers 1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 08-feb-22 Speelweek 21 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H De Graaf Assurantiën - Thuismakelaars VNLS 1H 2 - 3 2H – 2H 4 1D V.N.L.S. – Vlijtig Liesje 't Ken Net 1 1D 5 - 6 2D 't Ken Net 2 - VV Jong Ambon Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Young Munter - VNLS Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG - ADRZ Koperarm 2H 4 1D The Athlete’s Foot - 't Ken Net 1 V.N.L.S. 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke - Bowling DeKruitmolen Mysti Munter 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H - 1H 2 - 3 2H Koperarm – Tummers Hypotheker MDB/VSG 2H 4 1D Kraamzorg Post – Restaur. Valkenisse The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg - Mysti Munter Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 15-feb-22 Speelweek 19 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Jonika - Thuismakelaars Fysio For You 1H 2 - 3 2H Munter Error - Tummers Mellow Munter 2H 4 1D V.N.L.S. - The Athlete’s Foot Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D 't Ken Net 2 - Camp.sh Clarijs/SVS Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Fysio For You - Neele-VAT Logistics Jonika 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - Bowling d Kruitmolen Munter Error 2H 4 1D Vlijtig Liesje - 't Ken Net 1 V.N.L.S. 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke - Sport Centre Souburg Camp.sh Clarijs/SVS 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H - 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG – CZ Bowling d Kruitmolen 2H 4 1D - 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - Mysti Munter Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 22-feb-22 Speelweek 20 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H - 1H 2 - 3 2H ADRZ - CZ Mellow Munter 2H 4 1D 't Ken net 1 - Kraamzorg Post Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke - Mysti Munter VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Fysio For You - De Graaf Assurantiën Jonika 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - Koperarm CZ 2H 4 1D Vlijtig Liesje - Restaur. Valkenisse Kraamzorg Post 1D 5 - 6 2D Camp.sh Clarijs/SVS - VV Jong Ambon Mysti Munter 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H Neele-VAT Logistics - Jonika De Graaf Assurantiën 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen - Munter Error Koperarm 2H 4 1D The Athlete’s Foot - V.N.L.S. Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg - Bowling DeKruitmolen Camp.sh Clarijs/SVS 2D ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING