WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 07-dec-21 Speelweek 11 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H De Graaf Assurantiën - Neele-VAT Logistics Fysio For You 1H 2 - 3 2H Tummers - CZ Bestuur 2H 4 1D Vlijtig Liesje - V.N.L.S. Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D VV Jong Ambon - Misty Munter Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Jonika - Fysio For You Young Munter 1H 2 - 3 2H Munter Error - Mellow Munter Hypotheker MDB/VSG 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - Kraamzorg Post Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D Camp.sh Clarijs/SVS - Sport Centre Souburg VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H VNLS – Young Munter Bestuur 1H 2 - 3 2H Koperarm - Bowling d Kruitmolen Munter Error 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - V.N.L.S. Kraamzorg Post 1D 5 - 6 2H ADRZ - Hypotheker MDB/VSG Mellow Munter 2H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 14-dec-21 Speelweek 12 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Thuismakelaars - Fysio For You Young Munter 1H 2 - 3 2H Tummers - Mellow Munter Hypotheker MDB/VSG 2H 4 1D 't Ken Net 1 - V.N.L.S. Kraamzorg Post 1D 5 - 6 1D Athlete’s Foot - Vlijtig Liesje Bestuur 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Jonika - Young Munter Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H Munter Error - Hypotheker MDB/VSG Tummers 2H 4 1D Vlijtig Liesje - Kraamzorg Post The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Mysti Munter - Bowling DeKruitmolen 't Ken net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H - 1H 2 - 3 2H CZ - Bowling d Kruitmolen Munter Error 2H 4 1D The Athlete’s Foot - Restaur. Valkenisse Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D Camp.sh Clarijs/SVS - 't Ken net 2 Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 21-dec-21 Speelweek 13 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Neele-VAT Logistics - VNLS Young Munter 1H 2 - 3 2H Bowling d Kruitmolen – ADRZ CZ 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - Vlijtig Liesje Kraamzorg Post 1D 5 - 6 2D Mysti Munter - Sport Centre Souburg VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Thuirmakelaars - Young Munter Neele-VAT Logistics 1H 2 - 3 2H Koperarm - CZ ADRZ 2H 4 1D V.N.L.S. – Kraamzorg Post 't Ken Net 1 1D 5 - 6 2D VV Jong Ambon - 't Ken Net 2 Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 2H Mellow Munter - Munter Error Bestuur 2H 2 - 3 2H Tummers - Hypotheker MDB/VSG Koperarm 2H 4 1D 't Ken Net 1 - The Athlete’s Foot V.N.L.S 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - Kookbrd Krommenhoeke 't Ken Net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING