WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 06-okt-20 Speelweek 2 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Fysio For You        - VNLS                  Young Munter         1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Error         - Eastman               Hypotheker MDB/VSG   2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  – Sneakers              Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  Sport Centre Souburg - Bowling DeKruitmolen  VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Young Munter         - Thuismakelaars        VNLS                 1H        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - Hypotheker MDB/VSG    Munter Error         2H        4   1D  't Ken Net 1         - Vlijtig Liesje        Sneakers             1D        5                            -                                     6   2D  Camp.sh Clarijs/SVS  - VV Jong Ambon         Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Koperarm             - De Graaf Assuratien   Thuismakelaars       1H        2                            -                                                     3   2H  ADRZ                 - Bowling d Kruitmolen  Mellow Munter        2H        4   2D  Kookbrd Krommenhoeke - ’t Ken Net 2          Camp.sh Clarijs/SVS  2D        5                            -                                                     6   1H  Neeele-VAT Logistics – Jonika                Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 13-okt-20 Speelweek 3 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Fysio For You        – Young Munter          Neele-VAT Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   - Tummers               Mellow Munter        2H        4   1D  V.N.L.S.             – Kraamzorg Post        't Ken net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen - 't Ken net 2          Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Koperarm             - Neele-VAT Logistics   Jonika               1H        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - Munter Error          Eastman              2H        4   1D  't Ken net 1         - Sneakers              V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke – Mysti Munter          't Ken net 2         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Dr eamteam           - Jonika                Koperarm             1H        2                            -                                                     3   2H  Hypotheker MDB/VSG   - Eastman               Munter Error         2H        4                            –        5                            -                                                           6   1H  De Graaf Assurantien – Thuismakelaars        Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 20-okt-20 Speelweek 4 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Neele-VAT Logistics  - Dr eamteam            Fysio For You        1H        2                            -                                                     3   2H  ADRZ                 - Tummers               Bowling d Kruitmolen 2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - Kraamzorg Post        Vlijtig Liesja       1D        5                            -                                                     6   2D  Sport Centre Souburg – Mysti Munter          Camp.sh Clarijs/SVS  2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Fysio For You        - Thuismakelaars        De Graaf Assurantien 1H        2                            -                                                     3   2H  Bowling d Kruitmolen – CZ                    Tummers              2H        4   1D  V.N.L.S.             - Vlijtig Liesje        Restaur. Valkenisse  1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - Camp.sh Clarijs/SVS   Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Young Munter         - De Graaf Assurantien  Thuismakelaars       1H        2                            -                                                     3   2H  Hypotheker MDG/VSG   - Munter Error          CZ                   2H        4                            -               5                            -                                                     6   1H  Koperarm             - VNLS                  Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 27-okt-20 Speelweek 5 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Jonika               - De Graaf Assurantiën  Neele-VAT Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   - Eastman               ADRZ                 2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - V.N.L.S.              Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  ’t Ken Net 2         - VV Jong Ambon         Mysti Munter         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Neele-VAT Logistics  - VNLS                  Jonika               1H        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - ADRZ                  Bowling d Kruitmolen 2H        4   1D  Kraamzorg Post       - ’t Ken Net 1          Sneakers             1D         5                            -                                                     6   2D  Mysti Munter         - Camp.sh Clarijs/SVS   Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Young Munter         - Koperarm              VNLS                 1H        2                            -                                                     3   2H  Bowling d Kruitmolen – Munter Error          Mellow Munter        2H        4   1D  Vlijtig Liesje       - Sneakers              ’t Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - Bowling DeKruitmolen  Camp.sh Clarijs/SVS  2D ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING
HOME INFORMATIE ORGANISATIE WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDINFO NIEUWS SPORTVERZORGING