WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 03-Mrt-20 Speelweek 19 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.35  1   1H  Fysio For You        - VNLS                  Young Munter         1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   - Provincie Zeeland     ADRZ                 2H        4   1D  V.N.L.S.             - Kraamzorg Post        Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  J2T / SVS 1          - VV Jong Ambon         Camp.sh Clarijs/SVS2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.00  1   1H  Koperarm             - Young Munter          Fysio For You        1H        2                            -                                                     3   2H  ADRZ                 - Bowling d Kruitmolen  Provincie Zeeland    2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - Vlijtig Liesje        V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  't Ken Net 2         - Camp.sh Clarijs/SVS2  J2T / SVS 1          2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 10-Mrt-20 Speelweek 20 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.35  1   1H  De Graaf Assurantiën - Jonika                Dr.eamteam           1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - Munter Error          Mellow Munter        2H        4   1D  V.N.L.S.             – Sneakers              't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  't Ken net 2         - VV Jong Ambon         Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.00  1   1H  Neele-Vat Logistics  - Dr.eamteam            Jonika               1H        2                            -                                                     3   2H  Hypoth. Mburg/Vliss. – Mellow Munter         Munter Error         2H        4   1D  't Ken Net 1         - Jumbo                 Sneakers             1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - Camp.sh Clarijs/SVS2  VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 17-mrt-20 Speelweek 21 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.35  1   1H  Young Munter         - Jonika                VNLS                  1H        2                            -                                                     3   2H  Hypoth. Mburg/Vliss. - Bowling d Kruitmolen  Munter Error          2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - Jumbo                 Sneakers              1D        5                            -                                                     6   1D  't Ken Net 1         - Kraamzorg Post        Vlijtig Liesje        1D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.00  1   1H  Neele-Vat Logistics  - VNLS                  Jonika                1H        2                            -                                                     3   2H  Provincie Zeeland    - Munter Error          Bowling d Kruitmolen  2H        4   1D  Sneakers             - Vlijtig Liesje        't Ken net 1          1D        5                            -                                                     6   2D  J2T / SVS 1          - Bowling DeKruitmolen  Bestuur               2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 24-mrt-20 Speelweek 22 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.35  1   1H  De Graaf Assuratien  - Fysio For You         Koperarm             1H        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - CZ                    Eastman              2H        4   1D  V.N.L.S.             - Restaur. Valkenisse   Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  VV Jong Ambon        - Camp.sh Clarijs/SVS2  Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.00  1   1H  Dr.eamteam           - Koperarm              De Graaf Assuratien  1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - ADRZ                  Mellow Munter        2H        4   1D  Kraamzorg Post       - Vlijtig Liesje        Restaur. Valkenisse  1D        5                            -                                                     6   2D  't Ken Net 2         - Kookbrd Krommenhoeke  Camp.sh Clarijs/SVS2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 31-mrt-20 Speelweek 23 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.35  1   1H  VNLS                 - Jonika                Neele-Vat Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  Bowling d Kruitmolen – Munter Error          Mellow Munter        2H        4   1D  't Ken Net 1         - Vlijtig Liesje        Sneakers             1D        5                            -                                                     6   2D  J2T / SVS 1          - Kookbrd Krommenhoeke  Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.00  1   1H  Neele-Vat Logistics  - Young Munter          Jonika               1H        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - ARDZ                  Bowling d Kruitmolen 2H        4   1D  Sneakers             - Jumbo                 't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  ’t Ken Net 2         - Bowling DeKruitmolen  J2T / SVS 1          2D ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING
HOME INFORMATIE ORGANISATIE WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDINFO NIEUWS SPORTVERZORGING