WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 05-jan-21 Speelweek 13 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  VNLS                 - Jonika                De Graaf Assurantiën 1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - Bowling d Kruitmolen  CZ                   2H        4   1D  Sneakers             - V.N.L.S.              't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  't Ken Net 2         - Kookbrd Krommenhoeke  VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  De Graaf Assurantiën – Fysio For You         Dr eamteam           1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Error         - CZ                    Bowling d Kruitmolen 2H        4   1D  't Ken Net 1         - Restaur. Valkenisse   V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  VV Jong Ambon        - Camp.sh Clarijs/SVS   Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Thuirmakelaars       - Dr eamteam            Fysio For You        1H        2                            -                                                     3   2H  Hypotheker MDB/VSG   - Mellow Munter         Munter Error         2H        4                            -        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen - Sport Centre Souburg  Camp.sh Clarijs/SVS  2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 12-jan-21 Speelweek 14 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Thuismakelaars       - De Graaf Assurantiën  Dr eamteam           1H        2                            -                                                     3   2H  Bowling d Kruitmolen - ADRZ                  Eastman              2H        4   1D  Vlijtig Liesje       - Restaur. Valkenisse   Sneakers             1D        5                            -                                                     6   2D  VV Jong Ambon        – Mysti Munter          ’t Ken Net 2         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Jonika               - Dr eamteam            Koperarm             1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - Munter Error          Hypotheker MDB/VSG   2H        4   1D  Sneakers             - Kraamzorg Post        Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  ’t Ken Net 2         – Sport Centre Souburg  Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Young Munter         - Fysio For You         Jonika               1H        2                            -                                                     3   2H  Tummers              - Hypotheker MDB/VSG    Munter Error         2H        4   2D  Camp.sh Clarijs/SVS  - Bowling DeKruitmolen  Sport Centre Souburg 2D        5                            -                                                     6   1H  Neele-VAT Logistics  – Koperarm              Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 19-jan-21 Speelweek 15 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  De Graaf Assurantiën – Young Munter          VNLS                 1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Error         - Mellow Munter         CZ                   2H        4   1D  V.N.L.S.             - Kraamzorg Post        't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  Camp.sh Clarijs/SVS  - 't Ken Net 2          Mysti Munter         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  VNLS                 - Koperarm              Neele-VAT Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   - Bowling d Kruitmolen  Mellow Munter        2H        4   1D  't Ken Net 1         - Vlijtig Liesje        V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  Mysti Munter         - Bowling DeKruitmolen  Camp.sh Clarijs/SVS  2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Thuismakelaars       - Fysio For You         Koperarm             1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - Hypotheker MDB/VSG    Bowling d Kruitmolen 2H        4   2D  Sport Centre Souburg - Kookbrd Krommenhoeke  Bowling DeKruitmolen 2D        5                            -                                                     6   1H  Dr eamteam           - Neele-VAT Logistics   Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 26-jan-21 Speelweek 16 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Neele-VAT Logistics  – Young Munter          Thuismakelaars       1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Error         - Bowling DeKruitmolen  ADRZ                 2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - Sneakers              Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke – VV Jong Ambon         ’t Ken Net 2         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Thuismakelaars       - Koperarm              Neele-VAT Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  Tummers              - ADRZ                  Hypotheker MDB/VSG   2H        4   1D  V.N.L.S.             – Vlijtig Liesje        Sneakers             1D        5                            -                                                     6   2D  Mysti Munter         - ’t Ken Net 2          Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Jonika               - Fysio For You         Koperarm             1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   - Hypotheker MDB/VSG    Tummers              2H        4   2D  Sport Centre Souburg - Camp.sh Clarijs/SVS   Mysti Munter         2D        5                            -                                                     6   1H  VNLS                 - Dr eamteam            Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING
HOME INFORMATIE ORGANISATIE WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDINFO NIEUWS SPORTVERZORGING